Delägarskap

K Bäckwall AB grundades 1995 av ägaren Karl Erik Bäckwall.

Kärnverksamheten var då konsulttjänster inom bussteknik och motorsport. Under åren har bolaget anlitats av både svenska och utländska företag, myndigheter och organisationer.
Idag är konsultverksamheten kompletterad med delägarskap inom Almåsa Fritid i Offerdal AB, Stefans Buss & Bilplåt och Änge Park Bygghandel AB. Bolaget äger fastigheten  ”Änge Park” i Offerdal.