Fastighet

Fastigheten byggdes 1978 av Samhall och förvärvades 2013.

Idag bedriver flera lokala företag sin verksamhet i fastigheten. Företagen bedriver Bygghandel, Byggnadsverksamhet samt El/Kraftteknik. Fastigheten har nyligen genomgått en stor energieffektivisering där uppvärmning nu sker med bergvärmepump. Bredband via optisk fiber finns indraget i fastigheten. Fastigheten ligger i Änge, Offerdal, cirka 45 km nordväst Östersund.

 Besök oss på Facebook