Konsultverksamhet

K Bäckwall AB tillhandahåller konsultjänster inom kollektivtrafik med specialitet inom:

Anbud
Produktions- och finansiell beräkning av trafikupphandlingar. Framtagning av effektiva fordons- och organisationslösningar.

Projektledning
Projektledning av utvecklingsprojekt inom kollektivtrafik.

Inköp
Framtagning av kravspecifikationer till inköp av bussar.

Värdering av bussar
Ekonomisk värdering av bussar.

Utredningar
Genomför utredningar inom kollektivtrafik, framtagning av rapporter.